Klášter Dürnstein

Klášter Dürnstein

Roku 1371 byla na břehu Dunaje vystavěna kaple Dürnstein, která se stala zárodkem kláštera nadace  kanovníků Augustiniánů. Byla podřízena pražskému arcibiskupovi a osídlena kanovníky z nadace Wittingau (dnešní Třeboň). Od roku 1710 byly budovy kláštera obsáhle přestavěny v barokním stylu, ale již v roce 1788 byl klášter císařem Josefem II zrušen. Klášterní pozemky připadly rodině Starhembergů, budovy nadaci Augustiniánů Herzogenburg.

Další obsáhlé restaurační práce v letech 1985-2019 odhalily mezi jiným, že věž chrámu byla původně opatřena kobaltovým skleněným smaltem v modrobílé barvě. Toto bylo při sanaci respektováno a dnes je klášter Dürnstein symbolem Wachau.

Nad klášterem Dürnstein se tyčí stejnojmenná zřícenina hradu, kde byl v letech 1192/93 v zajetí anglický král Richard Lví Srdce.

Informace o klášteře Dürnstein najdete zde:

www.stift-duernstein.at

Stift Dürnstein
Stift Dürnstein
Ruine Dürnstein
 
Stift Dürnstein