Dóm Sv. Štěpána v Pasově

Cyklistická túra mezi Pasovem a Vídní - Dóm Sv. Štěpána v Pasově

Markantní stavba biskupského chrámu se tyčí nad téměř jihozemsky působícím pasovským starým městem. To, co se prezentuje jako čisté baroko, je ve skutečnosti zdařilá symbióza gotiky a baroka, kterou po požáru města v roce 1662 uskutečnil Carlo Lurago. Historie dómu sahá až do 5. století, kdy na jeho místě stál kostel římské garnizóny, a podtrhuje význam zdejšího biskupství, které zastávalo funkci světského státu až do Vídeňského kongresu a jako církevní instituce dosahoval dočasně její vliv daleko za Vídeň až k maďarským hranicím.

Dóm Sv. Štěpána v Pasově

Nádherná je vnitřní výzdoba dómu, pocházející také ze 17. století. Snad nejznámější jsou patery varhany, z nichž jedny jsou vysoko pod krovem. Všechny jsou ovládány z centrální klaviatury a se svými 18.000 píšťalami představují největší varhany v Evropě.

www.bistum-passau.de